FUBI Roman Sobkowiak

20 lat doświadczenia!
Strona Główna      Kosztorysowanie      Cennik
Wydrukuj stronęDodaj do Ulubionych
Cennik nie stanowi wiążącej oferty, podane ceny są orientacyjne.

Kosztorys inwestorski (domy jedno i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej)

Opis
Forma kosztorysu
Stan zaawansowania
Cena brutto

Kosztorys sporządzony w oparciu o dokumentację techniczną (budynek o powierzchni użytkowej – do 150m2)

Wersja drukowana, elektroniczna (*.pdf, *.ath)

Stan surowy zamknięty

500zł
Stan deweloperski
650zł

Kosztorys sporządzony w oparciu o dokumentację techniczną (powierzchnia użytkowa – do 250m2)

Wersja drukowana, elektroniczna (*.pdf, *.ath)

Stan surowy zamknięty

600zł
Stan deweloperski
750zł

Kosztorys sporządzony w oparciu o dokumentację techniczną (powierzchnia użytkowa – powyżej 250m2)

Wersja drukowana, elektroniczna (*.pdf, *.ath)

Stan surowy zamknięty

cena indywidualna
Stan deweloperski
cena indywidualna

Dla powyższych wariantów kosztorysów wycena instalacji sporządzana jest wskaźnikowo w oparciu o aktualne cenniki. Jednostką takiej wyceny jest m2 powierzchni całkowitej.

Termin realizacji
 7 dni kalendarzowych

Kosztorysy  ofertowe, po        Kosztorysy ofertowe, powykonawcze roboty remontowe

 kosztorys ofertowy z opracowaniem przedmiaru robót    (wykonanie pomiarów w obiekcie)

1,5 % wartości kosztorysowej robót,

 

kosztorys powykonawczy z opracowaniem obmiaru robót(pomiary w obiekcie-w tym pomiary robót zanikowych)

2% wartości kosztorysowej robót,
 

kosztorys ofertowy lub powykonawczy z opracowaniem obmiarów na podstawie dokumentacji  dostarczonej przez zlecającego

1,2 do 1,5% wartości kosztorysowej robót

 

kosztorysy nakładcze, kosztorysy ofertowe-

inwestycje

 

domki jednorodzinne

kosztorys szczegółowy nakładczy lub ofertowy budowy domu jednorodzinnego, wykonany na podstawie projektu budowlanego, z opracowaniem obmiarów

1500,- zł

budynek nietypowy( nietypowa konstrukcja, wykończenie wnętrz)

2500,- zł

kosztorys dla banku

dla uzyskania kredytu na remont,  200,-zł  do   300,- zł

na budowę domu 500,-zł  do 1500,- zł

inne

stan surowy- wartość kosztorysowa do 100tyś. zł.

1,2% wartości kosztorysowej robót

 

roboty wykończeniowe, instalacje- wartość kosztorysowa do 100 tyś. zł.

1,5 % wartości kosztorysowej robót

dla wartości kosztorysowej robót powyżej 100 tyś. zł.- ceny do negocjacji.

 

wycena ślepych kosztorysów

kosztorys  skrócony

do 25 pozycji kosztorysowych -150,- zł. każda następna pozycja 3,- zł.

kosztorys szczegółowy

do 25 pozycji kosztorysowych – 150,- zł. każda następna

pozycja 5,50,- zł

dla potrzeb zamówień publicznych

przedmiar robót

opracowany na podstawie projektu budowlanego i pomiarów własnych w obiekcie:

0,5 do 2 j.n.p./poz.(od 7,0 zł poz.)

Kosztorys inwestorski

opracowany na podstawie przedmiaru robót

od 1 do2,5 j.n.p./poz.

wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy(j.n.p.)

stosujemy wg obowiązującej w roku 2001- 14,00zł/j.n.p.

powyższe ceny mogą być negocjowane

Wycena ślepych kosztorysów

Kosztorys  skrócony

do 25 pozycji kosztorysowych -150,- zł. każda następna pozycja 3,- zł.

Kosztorys szczegółowy

do 25 pozycji kosztorysowych – 150,- zł. każda następna

pozycja 5,50,- zł 

Oferty przetargowe (dla przetargów wg ustawy o Zamówieniach Publicznych)

Opis
Forma oferty
Cena brutto/ofertę

Oferta przetargowa (część ideologiczna)

Zakres przygotowania oferty:

analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

wypełnienie (sporządzenie) niezbędnych formularzy

przygotowanie oferty pod względem graficznym (logo na dokumentach przetargowych)

sprawdzenie zawartości merytorycznej oferty (zgodność z SIWZ)

oferta sporządzona w dwóch egzemplarzach (oryginał, kopia)

opakowanie oferty w kopertę i oznakowanie (zgodnie z SIWZ)

oferta sporządzona również w formie elektronicznej *.doc, *.pdf

Pierwsza oferta
200zł
Każda następna oferta
120zł

Cena sporządzenia oferty nie obejmuje wykonania kosztorysu ofertowego – cena wykonania wg cennikaTermin realizacji

 7 dni kalendarzowych

Forma zlecenia

W przypadku zlecenia przez internet oszczędzisz 15%

Wymagana przedpłata 25% wartości zlecenia (rachunek proforma)


 
Kosztorysowanie